Ана Йовкова Пройкова

Ана Йовкова Пройкова

Водещ изследовател (R4)
Професор
Доктор на науките
Имейл: 
anap@phys.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161828
Кабинет: 
ФзФ-Г442