Мелания Стоянова Бербатова

Мелания Стоянова Бербатова

Асистент
Имейл: 
msberbatova@fmi.uni-sofia.bg

Образование и научни степени

  • "Изкуствен интелект", магистър, СУ-ФМИ, 2020
  • "Компютърни науки", бакалавър, СУ-ФМИ, 2018

Научни интереси

  • Машинно самообучение
  • Наука за данните (Data Science)
  • Обработка на естествен език
  • Семантични технологии
  • Бази от знания

Преподавателска дейност

  • Практическо въведение в машинното самообучение с Python (бакалаври, избираем)
  • Представяне и моделиране на знания - упражнения (магистри "Изкуствен интелект")
  • Бази от знания - упражнения (магистри "Изкуствен интелект")