Надежда Костадинова Рибарска

Надежда Костадинова Рибарска

Професор
Доктор на науките
Имейл: 
ribarska@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02/8161 518
Кабинет: 
ФМИ-528
Приемно време: 

понеделник 16:00 – 17:00,
вторник 18:00 – 19:00

Образование и научни степени

 • 1978: Софийска математическа гимназия
 • 1983: Магистър на математическите науки, специалност “Изследване на операциите”, дипломна работа на тема “Единственост на решението на антагонистични игри” под ръководството на акад. П.С.Кендеров, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски".
 • 1984-1987: Редовен аспирант към Единния център по математика и механика с научен ръководител акад. П.С.Кендеров.
 • 1988: Кандидат на математическите науки

Научни интереси

 • Геометрия на банаховите пространства
 • Вариационни методи в теорията на критичните точки

Преподавателска дейност

 • упражнения по Математически анализ – първа и втора част, Диференциално и интегрално смятане – първа и втора част, Лебегов интеграл във Факултета по математика и информатика на Софийския университет
 • лекции по Математически анализ в Химическия факултет на Софийския университет
 • лекции по Математически анализ и диференциална геометрия на специалност “Приложна математика” във Факултета по математика и информатика на Софийския университет
 • лекции по Математически анализ на специалност “Приложна математика” и специалност “Математика и информатика” (ФМИ-СУ).
 • през 1997г. прочетох спецкурс по Теория на критичните точки във ФМИ.
 • изборния курс “Нелинеен функционален анализ” на бакалаври от ФМИ през три учебни години, а на магистри – есента на 2005г.
 • През пролетния семестър на 2006г. ще водя (заедно с доц.Р.Леви и гл.ас.Н.Буюклиев) семинар по функционален анализ и изборен курс по изпъкналост и диференцируемост в банахови пространства.

Списък с публикации

 1. P.S.Kenederov, N.K.Ribarska, Generic uniqueness of the solutions of “max min” problems, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 304, 41-48.
 2. P.S.Kenderov, N.K.Ribarska, Most of the two-person zero-sum games have unique solutions, Proceedings of the Centre for Mathematical Analysis, Australian National University, 20(1988), 73-82.
 3. N.K.Ribarska, Internal characterization of fragmentable spaces, C.R. Acad. Bulg. Sci., vol.40, no.12 (1987), 9-10.
 4. N.K.Ribarska, Internal characterization of fragmentable spaces, Mathematika, 34(1987), 243-257.
 5. N.K.Ribarska, A Radon-Nikodym compact which is not a Gruenhage space, C.R.Acad. Bulgare Sci., 41, no. 7(1988), 9-11.
 6. N.K.Ribarska, A note on fragmentability of some topological spaces, C.R.Acad. Bulgare Sci., 43(1990), 13-15.
 7. N.K.Ribarska, The dual of a Gateaux smooth Banach space is weak star fragmentable, Proceedings of the AMS, 114, no.4(1992), 1003-1008.
 8. N.K.Ribarska, Ts.Y.Tsachev, M.I.Krastanov, On the general mountain pass principle of Ghoussoub-Preiss, Mathematica Balkanica, 5(1991), 350-358.
 9. N.K.Ribarska, Ts.Y.Tsachev, M.I.Krastanov, Deformation lemma, Ljusternik-Schnirellmann theory and mountain pass theorem on C1-Finsler manifolds, Serdica Math. J. 21(1995), 239-266.
 10. N.K.Ribarska, Ts.Y.Tsachev, M.I.Krastanov, Speculating about mountains, Serdica Math. J. 22(1996), 341-358.
 11. Ribarska N., Three space property for -fragmentability, Mathematika, 45(1998), 113-118.
 12. N.K.Ribarska, Ts.Y.Tsachev, M.I.Krastanov, Saddle Point theorem without finite dimensional closed loop, C.R. Acad. Bulg. Sci., vol.51, no.11-12 (1998), 13-16.
 13. N.K.Ribarska, Ts.Y.Tsachev, M.I.Krastanov, The intrinsic mountain pass principle, C.R. Acad. Sci., Paris, Ser.I, Math., vol.329, no.5 (1999), 399-404.
 14. N.K.Ribarska, Ts.Y.Tsachev, M.I.Krastanov, The intrinsic mountain pass principle, Topological Methods in Nonlinear Analysis, vol.12, no.2 (1998), 309-322.
 15. N.K.Ribarska, On the property “countable cover by sets of small local diameter”, Studia Mathematica 140, 2 (2000), 99-116.
 16. N.K.Ribarska, Ts.Y.Tsachev, M.I.Krastanov, A note on “On a critical point theory for multivalued functionals and applications to partial differential inclusions”, Nonlinear Analysis 43 (2001), 153-158.
 17. N.K.Ribarska, V.D.Babev, A stability property for locally uniformly rotund renorming, to appear in Mathematika.
 18. Degiovanni M, Lucchetti R, Ribarska N., Critical point theory for vector valued functions, JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 9 (2): 415-428 2002