Яна Алексиева Алексиева

Яна Алексиева Алексиева

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
yana_a_n@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
8161-647
Кабинет: 
ФМИ-522
Приемно време: 

сряда oт 16:00 до 18:00
четвъртък oтt 14:00 до 16:00

Научни интереси

  • Диференциална Геометрия

Преподавателска дейност

Зимен семестър учебна 2005-2006 година

  • Семинар: Аналитична Геометрия, спец. Приложна Математика, I курс
  • Аналитична Геометрия, спец. Информатика, I курс

Списък с публикации

  1. Yana Alexieva, St. Ivanov, Riemannian manifolds in which certain curvature operator has constant eigenvalues along each helix, (1998).