Модул за придобиване на професионална квалификация "Учител по математика"

за специалностите към ФМИ, направления 4.5. Математика и 4.6 Информатика и КН

Професионално направление: 
Факултативно обучение
Степен: 
ОКС "бакалавър"
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Учител по математика

Насоченост, образователни цели

Допълнение към учебен план на специалности:

  • МИМ01 "Математика"
  • МИТ01 "Статистика"
  • МИП01 "Приложна математика"
  • МИИ01 "Информатика"
  • МИК01 "Компютърни науки"
  • МИБ01 "Информационни системи"
  • МИЕ01 "Софтуерно инженерство".

Обучение

  

Професионални компетенции

Завършилите този факултативен модул (след успешното полагане на всички изпити) придобиват допълнителна  професионална квалификация „Учител по математика".

Професионална реализация

  

Учебен план

Прикачен файлРазмер
PDF icon Учебен план 2019/2020557.45 KB
PDF icon Учебен план 2018/2019373.25 KB
PDF icon Учебен план 2017/2018373.39 KB