Конкурс за студенти и докторанти по Програма Еразъм+ за 2017/018

Международен отдел обяви конкурс за подбор на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за 2017/18 година. Цялата необходима информациия и документи са публикувани на сайта на Програма Еразъм в СУ: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2017/05/10/конкурс-за-мобилност-с-цел-практика-по/

Конкурсът ще се проведе централизирано, като след това ще бъдат сформирани комисии за разглеждане и одобрение на кандидатурите, с участие на Факултетните координатори. Допълнително ще бъде публикувана обява за конкурса на хартиен носител, която можете да поставите на достъпно място.