Магистърски програми за летен прием, 2020/2021

За прием от летен семестър на учебната 2020/2021г., ФМИ предлага следните магистърски програми по специалности:

Направление 4.5 "Математика", специалност Приложна математика

  • Математическо моделиране в икономиката
    Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия, освободени от такса
    Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане, годишна такса: 1680
    Ръководител: доц. д-р Весела Стоименова, +359 2 8161 676, stoimenova@fmi.uni-sofia.bg

Направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", специалност Информатика