Последни новини

Организационна среща на МП "Софтуерни технологии", 2 октомври 2017

На 2 октомври 2017 г. (понеделник) от 17:00 ч в зала С (дясно крило, ет. 3, вратата с решетката) на блок 2, бул. "Цариградско шосе" 125 ще се проведе организационна среща на студентите от магистърска програма "Софтуерни технологии" във връзка с началото на 2017/2018 учебна година. Желателно е присъствието на всички новоприети студенти. 

Поканени са също студентите, интересуващи се от програмата или отделни учебни дисциплини;

Ръководител на магистърска програма СТ, проф. д-р Силвия Илиева

Организационна среща на МП "ИТ услуги и проекти", 3 октомври 2017 г.

Организационната среща на магистърска програма "ИТ услуги и проекти" ще се проведе на 3.10.2017 г. (вторник) в зала 02, ФМИ, както следва:

  •  от 18:00 ч. - за студентите от първи курс. Препоръчително е присъствието на всички приети студенти.
  •  от 19:00 ч. - за студентите от втори курс и семестриално завършили.

    Ръководител на магистърската програма: проф. Калоянова, kkaloyanova@fmi.uni-sofia.bg

Семинар „Динамични системи и теория на числата”, 3 октомври 2017

Семинарът „Динамични системи и теория на числата” ще продължи работа с доклад на тема 
Некоторые аддитивные задачи теории чисел
Лектор: проф. Сергей Гриценко, (МГУ „Ломоносов” и МГТУ „Бауман”, Москва)

Семинарът ще се проведе на 3 октомври 2017 (вторник) от 16:15 ч. в заседателната зала на ФМИ.
Поканват се студентите и преподавателите. 

Организационна среща на МП "Логика и алгоритми", 3 октомври 2017

На 3 октомври 2017 г., сряда, в кабинет 201 ще се проведе организационната сбирка за МЛ "Логика и алгоритми", както следва:

  • от 13:15 часа за новоприетите студенти от първи курс
  • от 13:45 часа за студентите от втори курс

Ръководител на магистърската програма: доц. Александра Соскова

Избираем курс " ООП със C#.NET" за бакалаври (СИ,И, ИС, КН, МИ,ПрМ) и магистри от РСМТ, М&Р, ЕО, начало 2 октомври 2017

Лекциите на курса ще се провеждат в понеделник от 17- 20 в зала 200 на ФМИ. Практическите занятия  ще се провеждат в петък (1 гр) от 17- 19 в зала 320 и  в събота (2 гр) от 9.00-10.30, 10.30- 12.00 в зала  320 на ФМИ.
Първата лекция ще се проведе на 2 октомври. Присъствието на всички лекции и практически занятия е задължително за всички студенти, записали курса. Желаещите да се запишат в курса могат да сторят това само на първата лекция.
Лектор на курса проф. д-р Евгений Кръстев

Избираем курс "ООП с Java" за бакалаври (СИ,И, ИС, КН, М,ПрМ), начало 4 октомври 2017

Лекциите на курса ще се провеждат в сряда от 17- 20 часа в зала 101 на ФМИ. Практическите занятия  ще се провеждат (3 гр)- в събота от 8.30-10.00, 10.00- 11.30 и 11.30- 13.00  в зала 314 на ФМИ.
Първата лекция ще се проведе на 4 октомври 2017 г.. Присъствието на всички лекции и практически занятия е задължително за всички студенти, записали курса. Желаещите да се запишат в курса могат да сторят това само на първата лекция.
Лектор на курса проф. д-р Евгений Кръстев

Откриване на учебната 2017/2018 година

Тържественото откриване на учебната 2017/2018 година ще се състои на 

2 октомври 2017 г. (понеделник) от 14.00 часа пред сградата на ФМИ

Студентските книжки на първокурсниците от ОКС „Бакалавър“ ще се раздават след приключване на тържественото откриване на новата учебна година от 15.00 часа по специалности, както следва:

Страници