Мая Проданова Желязкова

Мая Проданова Желязкова

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
zhelyazkova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 737
Кабинет: 
ФМИ-114
Приемно време: 

с предварителна уговорка