Красимира Влъчкова Александрова

Красимира Влъчкова Александрова

Доцент
Доктор
Имейл: 
krassivl@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 544
Кабинет: 
ФзФ-28

Образование и научни степени

2004: доктор, Софийски университет, ФМИ

Научни интереси

  • Конструктивна теория на функциите
  • Апроксимации с ограничения
  • Числени методи и алгоритми, Числен анализ
  • Компютърно геометрично моделиране (Computer Aided Geometric Design)

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2020/2021

Персонални страници