Александър Тодоров Григоров

Александър Тодоров Григоров

Доцент
Доктор
Имейл: 
alexander.grigorov@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 9710400
Кабинет: 
бл. 2 - 214А
Приемно време: 

сряда 14:00 - 15:00;
петък 12:00 - 13:00
402, ФМИ