Разпис

Във  връзка с епидемичната обстановка в страната и след съответна заповед от Министъра на здравеопазването, ще бъде публикувана информация за всяка промяна в начина на провеждане на занятията.
Моля, редовно проверявайте разписите на занятията на сайта на ФМИ!

за летен семестър на учебната 2021/2022 година

за зимен семестър на учебната 2021/2022 година