Услуги за студентите на ФМИ

Една от основните задачи на Кариерния център е да подпомага студентите в професионалното им ориентиране.

Защо е необходим Кариерният център на студентите?

 • Свързва студентите и работодателите
 • Чрез предлаганите от Кариерния център услуги студентът:
  1. търси стаж и/или работа
  2. ориентира се професионално
  3. създава полезни контакти както с работодатели, така и със специалисти в различни области
  4. обвързва теоретичните си знания с практически умения

Какво може да получи студента от Кариерния център?

 • Информация за свободни стажантски и работни позиции
 • Помощ при подготовка на автобиография, мотивационно писмо и други необходими документи при кандидатстване на конкретна позиция
 • Кариерно ориентиране
 • Обучение и стратегии за търсене на стаж и работа
 • Информация за конкретни работодатели
 • Подготовка за цялостния процес на подбор:
  1. Как протича интервюто за работа
  2. Какво очаква работодателя
  3. Как да се държим по време на интервю
  4. Какво да правим след интервюто
  5. Участие във фирмени представяния и семинари

Как да ползвам услугите на Кариерния център?

 • Посетете Кариерния център и се обърнете за съдействие към специалиста по кариерно ориентиране