Отчитане на стаж за ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика"

Студентите от ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, които успешно са завършили към момента стажа си по математика и по информатика във връзка с ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика", трябва да представят документите от стажантската си програма в стая 203, Кариерен център до 20 януари 2017 г. вкл. /петък/.

Необходимите документи са: Служебна бележка, Програма на стажа, Оценка на стажа от ментора и може да бъдат изтеглени от тук: http://career.fmi.uni-sofia.bg/node/16

Студентите от ОКС Бакалавър трябва да представят и Описателен отчет/Доклад.

Изпитът за студентите по ИД Стаж по информатика за ОКС Бакалавър ще се проведе на 23 януари 2017 г. /понеделник/ от 17 часа в стая 110 на ФМИ.

Студентите от ОКС Магистър да се информират за изпита от ръководителите на МП.