Отмяна на семинар "Динамични системи и теория на числата", обявен за 24 октомври 2017

Сбирката на семинара "Динамични системи и теория на числата", обявена за 24 октомври 2017 (вторник),  се отменя поради заболяване на лектора.

Допълнително ще бъде обявен ден за провеждането ѝ.