Пролетна научна сесия на ФМИ

Март
23
Март/23 08:00 - Март/23 19:00

Факултет по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ,
бул. Джеимз Баучер, 5

Кога: 
събота, 23 Март, 2024 - 08:00 до 19:00
Къде: 

Факултет по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ,
бул. Джеимз Баучер, 5

На 23.03.2024 г. (събота) Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ) под надслов "135 години Факултет по математика и информатика при СУ „Св. Климент Охридски".

Повече информация на страницата на научната сесия.
Снимки от сесията: https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/WPmoNcHrW6qxsES