Записване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.

Записването НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ще става в каб. 221, отдел Студенти, ФМИ КАКТО СЛЕДВА: 

  •     Първо класиране – от 12 до 14 юли 2017 г. вкл. от 8.30 - 12.00 и от 12.30-17.30 ч.
  •     Второ класиране – от 19 до 21 юли 2017 г. вкл. от 8.30 – 12.00 и от 12.30-17.30 ч.
  •     Трето класиране – от 26 до 28 юли 2017 г. вкл. от 8.30 – 12.00 и от 12.30-17.00 ч.

Студентите трябва да носят:

  •     4 снимки паспортен формат; 
  •     Оригинал и задължително копие на дипломата за средно образование;
  •     Лична карта;
  •     Семестриална такса + 12 лв. /допълнително са заплащат само при условие, че студентът желае да ползва намаленията с ISIC студентска карта/.

Попълването на документите за записване, потвърждаване за участие в следващо класиране се извършва във ФМИ или онлайн /ще има връзка на сайта на СУ за попълване на именник/.

ВАЖНО!

Студенти, които  възстановяват правата си с КСК /кандидат-студентски изпит/ да подадат документите си на 11.07.2017 г. в каб.221, отдел Студенти /10.00-12.00 и от 13.30-16.30 ч./

Необходимите допълнителни документи за записване /студентска книжка, картон/ се закупуват от книжарницата на ФМИ и се попълват на място.