Видни бивши преподаватели

Владислав Шак

 Роден на 18 юни 1860г. в гр. Налисови, Чехословакия. Починал на 19 юли 1941г.

Завършил Политехниката в Прага през 1881г.

Извънреден преподавател по математика във Висшето училище в София от 1 октомври 1891г. до 31 май 1894г.

Член-основател на Българското физико-математическо дружество.

Чел лекции по сферична геометрия, алгебрически анализ, аналитична геометрия, алгебра.

Съставил и превел учебници по математика за гимназиите. 

Проф. Теодор Монин

Роден в гр. Колин, Чехия през 1858г. Почива през 1893г. в Чехия.

Завършва Висшето техническо училище в Прага, след това е асистент там и като такъв е поканен в новооткритото у нас Висше училище.

В него работи от 1.9.1889г. до 9.11.1891г., когато по причина на болест си подава оставката. Чете курсове по дескриптивна геометрия, аналитична геометрия и синтетична геометрия.

През крехкия си живот напечатва няколко научни статии и две книги, свързани с проективната и елементарната геометрия. 

Чл. кор. Благовест Долапчиев

Роден на 29 декември 1905г. в гр. Сливен. Починал на 3 февруари 1974г.

Завършил математика в Софийския университет през 1929г. Специализирал в Гьотинген през 1935г. и в Техническия университет в Будапеща през 1924/1943г.

Доктор на физико-математическите науки от 1937г.

Асистент по аналитична механика в Софийския университет от 1929 до 1943г., доцент от 1943г. до 1947г., извънреден професор от 1947г. до 1951г., професор и ръководител на катедра по теоретична механика (от 1971г. сектор по аналитична механика) от 1951г. до края на живота му.

Страници