Десета национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков“ (Х НСОКМ-2023)

От 10 до 12 ноември 2023 г. в гр. Русе се проведе Десетата национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков“ (Х НСОКМ-2023), като домакин беше Русенският университет „Ангел Кънчев“.
Националната студентска олимпиада по компютърна математика е състезание, в което участват студенти от бакалавърски и магистърски програми от университетите в България. Темата се състои от 30 математически задачи, времето за работа е 4 часа и при решаването на задачите се използва система за компютърна алгебра. Условно, в група „А“ се състезават студенти, обучаващи се в специалностите от ПН Математика и ПН Информатика и компютърни науки, а в група „Б“ - студенти от други специалности.
На Х НСОКМ-2023 в група „А“, от присъдените три златни медала, два бяха спечелени от студенти от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“: Даниел Трополинов (КН) и Петър Петров (КН). И осемте сребърни медала бяха завоювани от студенти на ФМИ: Калоян Захариев (ПМ), Тодор Кунчев (М), Зорница Христова (ПМ), Тодор Недковски (М), Виктория Неделчева (КН), Виолета Кастрева (КН), Доси Колев (КН) и Мартина Илиева (М). С бронзови медали бяха отличени Дана Бъчварова (КН) и Марин Стоянов (ВАС).
Двата отбора на ФМИ набраха практически равен брой точки, поради което журито на Х НСОКМ-2023 връчи и на двата тима купи за отбор-първенец в група „А“. Ръководители на отборите бяха доц. Румен Улучев, гл. ас. Стоян Апостолов и ас. Мария Зарчева.