Блог на draganova

Прием за СДК "Учител по математика" и СДК "Учител по математика и информационни технологии", 2022/2023

Стартира приемът на документи за следните едногодишни курсове за придобиване на следдипломна квалификация:

Подаване на заявления за явяване на държавен изпит, провеждащ се на 07 и 08.09.2022 г.

Подаване на заявления за явяване на държавен изпит, ще се приемат
от 25 юли до 12 август 2022 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни); 
каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини. 

Първа изпитна сесия (за студентите, завършили през 2021/2022 г.) - 07 и 08 септември 2022 г.

Подаване на заявления за явяване на изпити от минали години за поправителната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г.

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за поправителната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г. ще става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити. Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova