Блог на draganova

Научен семинар „Machine Learning vs Traditional Software Systems“, 7.03.2024

На 7 март 2024 г., четвъртък, от 17:15 в заседателната зала на ФМИ ще се проведе научен семинар по проект AI-BEST на тема "Модел на система за визуализиране на учебни аналитики " с лектор гл. ас. Дафинка Митева. Поканени са всички заинтересовани – студенти, преподаватели и гости на ФМИ.

Публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Борислав Драганов за придобиване на ОНС "доктор на науките" , 14.03.2024

Организационна сбирка на ИД "Ориентирана към услуги архитектура", 23.02. 2024

Организационната сбирка на ИД "Ориентирана към услуги архитектура" ще се роведе на 23.02.2024  петък, 17 ч., ФМИ, зала 216.


Проф. Владимир Димитров

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova