Блог на draganova

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2021/2022 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности, която се очаква на 27 септември след 13 часа. На сайта на ФМИ ще бъдат публикувани само входящите номера на приетите студенти.
Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втория етап.

Дипломи за випуск 2020/2021

За изготвяне на дипломите на бакалаври и магистри (за тези придобили ОКС бакалавър или магистър през уч.2020/2021г.), които желаят да им бъдат връчени  тържествено е необходимо:

  1. Снимка /формат за документ-паспортна снимка/ 
  2. Бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.

 Срокът  за подаване на необходимите документи е до 08.10.2021г. вкл. в отдел „Студенти“  на ФМИ, каб.221.

Отдел „Студенти“ на ФМИ

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova