Допълнителен конкурс, програма „Еразъм+“ - мобилност с цел обучение, летен семестър 2018/2019 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за втора селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма "Еразъм+" през летния семестър на академичната 2018/2019 година. 

Конкурсът предлага възможност за участие, включително и на бакалаври във втори курс, на новозаписани магистри и новозачислени докторанти

  • Срок за кандидатстване: от 3 септември 2018 г. (понеделник) до 10 октомври 2018 г. (сряда).
  • Документите се подават на хартиен носител на място в отдел "Международно сътрудничество", Ректорат, ет. 1, стая 5, всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00 часа.

Подробна информация за конкурса и необходимите документи може да намерите на сайта на Програма "Еразъм+"

Отдел „Международно сътрудничество“