Държавен изпит - първа държавна сесия на 2017/2018 уч. г. за ОКС "бакалавър", 10 и 11 септември 2018, провеждане