Двама студенти във ФМИ са сред избраните на ръководни позиции в Студентския съвет при СУ „Св. Климент Охридски“

Студентският съвет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ избра своето ново ръководство.
На 30 ноември се проведе изборно заседание на Общото събрание на Студентския съвет, на което бяха избрани заемащите ръководни длъжности за новопостъпилия мандат 2023/2025.
Двама студенти от ФМИ са сред избраните за ръководни позиции:

- Кристиан Иванов – заместник-председател на Студентския съвет
- Александър Филисян – Комисия „Спортна дейност“.

Поздравления и успех!