Еразъм+ КД 107, преподавателска мобилност с партньорски страни, 2018/2020

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+ КД107, Партньорски страни (страни извън ЕС), 2018/2020.  

Документите за кандидатстване - Заявление и Mотивационно писмо се подават:

В срок: 17.10.2018
Къде: каб. 203, ФМИ

За въпроси: Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Таблица със свободните места и информация за мобилността.
Критерии за избор на кандидатите.