Еразъм +, преподавателска мобилност, 2018/2019 уч. г.

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2018/2019 уч.г.  За ФМИ се одобрени три броя места  за преподавателска мобилност с цел преподаване и преподавателска мобилност с цел обучение.

Кандидатства се със заявление: мобилност с цел преподаванемобилност с цел обучение.

Документите за кандидатстване се подават:
В срок: 10.10.2018
Къде: каб. 203, ФМИ

За въпроси: Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Таблица със свободните места и информация за мобилността.
Писмо с критериите за избор на кандидати.
Заповед на Ректора за транспортни разходи на командированите