Eразъм+ проект "Critical Thinking & Media Literacy", Втора транснационална мобилност за обучение в Билефелд, Германия

Втора транснационална мобилност за обучение в Билефелд, Германия събра партньорите от Eразъм+ проекта Critical Thinking & Media Literacy. Преподавателите от 4 различни университета (България, Полша, Италия и Германия) си тръгнаха с положителни чувства и увереност в бъдещото сътрудничество на международния консорциум.
Както предишната и тази мобилност беше изключително продуктивна, като помогна за финализирането на детайлите относно създаването на учебни модули в платформата за обучение по CT&ML.
Тя също така планира следващите етапи на проекта и определи срокове за завършване на съдържанието и провеждане на пилотната фаза на проекта.
Ние сме дълбоко благодарни на нашите партньори за свършената работа, за тяхната ангажираност и за успешното приключване на първата част от дейностите по проекта.