Стела Колева Николова

Стела Колева Николова

Доцент
Доктор
Имейл: 
stenik@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
8161-583
Кабинет: 
219 каб., ФМИ
Приемно време: 

понеделник: 14 - 15 часа, 219 каб. на ФМИ
петък: 16 - 17 часа, 219 каб. на ФМИ

Образование и научни степени

 • 1985 - магистър по математическа логика, Факултет по математика и информатика,  СУ "Св. Климент Охридски"
 • 1991 - доктор, Факултет по математика и информатика,  СУ "Св. Климент Охридски"

Научни интереси

 • Теория на рекурсията
 • Tеоретична информатика

Преподавателска дейност

Зимен семестър, 2013 - 2014

 • Изчислимост и сложност - спец. Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Информатика, Информационни системи, Математика и Приложна математика, изборен
 • Дискретни структури - спец. Информационни системи, I курс, задължителен
 • Дискретна математика и алгоритми - спец. Математика и информатика, II курс, задължителен
 • Сложност на изчисленията - спецкурс, Магистърска програма "Логика и алгоритми", изборен

Списък с публикации

 1. An example of an algebraic structure, complete wrt standard schemes with counters, but incomplete wrt recursive schemes, MSc Thesis, Sofia University, 1985.
 2. Mu-admissibility in abstract structures of arbitrary power. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 43 (10), 1990, pp. 9 - 11.
 3. Computability in sense of Moschovakis over multiple-valued abstract structures. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 43 (1), 1990, pp. 35 - 37.
 4. On the notion of "-recursiveness of non-deterministic procedures. In: Proceedings of the International Summer School and Conference on Mathematical Logic "Kleene'90", Chajka near Varna, 1990. 
 5. Admissibility in abstract structure with arbitrary cardinality,  PhD Thesis, Sofia University, 1992.
 6. Admissible functionals in abstract structures with arbitrary power. Ann. Univ. Sofia, Fac. Math. et Mec., 89, 1995.
 7. \Pi^0_1-positive inductive definability on abstract structures. Ann. Univ. Sofia, Fac. Math et Inf., 91, 1997, pp. 91 -108.
 8. (with A. A. Soskova) Theory of programming in problems. SofTeX, Sofia, 1997.
 9. Definability via partial enumerations with semicomputable codomains. Ann. Univ. Sofia, v. 92, 1998, pp. 49-63.
 10. Definability via partial enumerations with \Pi^0_n domains. In: proceedings of Second Panhellenic Logic Symposium,  Delphi, Greece, 1999, pp. 171 – 174.
 11. Inductive Definability on Abstract Structure, Kliment lecture,  Sofia University,November, 5, 2005.
 12. Relatively intrinsically arithmetical sets. Ann. Univ. Sofia, Fac. Math. et Mec., 97, 2005.
 13. (with I. Pchelarov) Points of \forall definedness of non-deterministicprograms over arbitrary data type. In: proceedings of the FifthPanhellenic Logic Symposium,  Athens, Greece, 2005, pp. 105 – 110.
 14. On the notion of  \for_all-recursiveness of non-deterministic programs, ILLC Scientific Publications, B Loewe ed., Amsterdam, 2005, pp. 178 – 187.
 15. (with A. Soskova) Semantics of Programming Languages. SofTeX, Sofia, 2008.