Факултетът по математика и информатика получи отличието „Знак за качество“ за 2021 г. в категория „Успешна промяна“

В Аулата в Ректората на Софийския университет ректорът проф. Анастас Герджиков връчи отличието „Знак за качество“ за 2021 г. в категория „Успешна промяна“ на доц. Първан Първанов, декан на Факултета по математика и информатика. Номинацията бе издигната от Факултетния студентски съвет на факултета.
Учреденото по инициатива на Университетския център по управление на качеството отличие „Знак за качество“ на Софийския университет е единствено по рода си и не се среща в други висши училища.
Отличието се присъжда за успешната промяна в учебния процес наложена от въведения локдаун в България. Факултетът по математика и информатика успя да удовлетвори нуждите на студентите, преподавателите, академичните наставници на специалности във факултета и екипа на Факултетния студентски съвет, които са всички заинтересовани страни в случая - страни, които могат да изпитат ефектите от тази промяна. С постоянно следене на очакванията на тези заинтересовани страни Факултетът по математика и информатика се старае да подобрява условията, предоставени от осъществената промяна. С тази промяна Факултетът по математика и информатика, съответно и Софийският университет, се доближава още повече до световните стандарти за образование, включващо не само присъствени занятия в зала, а и в електронна среда.

Още информация може да намерите на сайта на Софийския университет тук.