ФМИ проведе обучение на учители за прилагане на AI, съвместно с РУО - София град

На 17.04.2024 г. в Заседателната зала на ФМИ към СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с РУО - София град, се проведе обучение на учители на тема: „Прилагане на изкуствения интелект в обучението“.

Водещ на обучението беше гл.ас. д-р Албена Антонова, която представи някои теоретични и практически аспекти за използването на генеративен изкуствен интелект (ИИ) в класните стаи.

Все още учителите не са подготвени да използват тези технологии в образователния процес. Затова освен за предизвикателствата на технологиите с интерактивен изкуствен интелект, бяха разгледани и Насоките на МОН за използване на ИИ в образователната система и бяха представени практически примери.