Гост-лекция на фирма Paysafe, "Комуникация и социални аспекти в софтуерното инженерство" , 21.11.2023

Следващият вторник (21.11.2023) в зала 325 от 18:15 ч. ви предлагаме да посетите интересна гост-лекция на фирма Paysafe на тема "Комуникация и социални аспекти в софтуерното инженерство".
Лектор ще бъде Валентин Илиев, софтуерен инженер във фирма Paysafe.
Ето какво ще ни представи той:
- Защо комуникацията е важна и защо избрах тази тема
- Социални аспекти на комуникацията
- Комуникация през различните етапи на кариерния път на един софтуерен инженер
- Невербална комуникация

Заповядайте!