Хонорувани преподаватели, договори за летния семестър на 2023/2024