Хонорувани преподаватели към ФМИ, договори за зимен семестър, 2018/2019