Информация за връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск 2023 на ФМИ, 02.02.2024

Уважаеми абсолвенти,

Всички абсолвенти трябва да бъдат в Ректората на 02.02.2024 г. (петък), в 12:45 часа, за да имат възможност да се регистрират и подпишат в присъствените списъци, да получат тоги и да се настанят в 272 аудитория.

Регистрацията на абсолвентите ще се извършва във фоайето пред парадните стълби към Аулата и ще започне в 12:45 часа. Абсолвентите се подписват в присъствени списъци разпределени по азбучен ред на първото име (букви от А до В, от Г до Й, от К до О и от П до Я).

След регистрацията абсолвентите ще бъдат насочени към мястото за получаване на тоги, където полагат подпис в списъци за получаване на тоги. Списъците са изготвени по азбучен ред на първото име (букви от А до Й и букви от К до Я). С полагането на подпис в списъка всеки абсолвент носи лична финансова отговорност за получената тога!

Абсолвентите се отправят към 272 аудитория (в северното крило на сградата на Ректората), заемат местата си в залата (между13:30 часа и 13:50 часа) и остават до завършването на церемонията! Тогите се връщат веднага след приключване на церемонията на мястото на получаването им. 

Всички гости и придружаващи лица ще бъдат настанени в залата на предварително определени места!

Дипломите ще бъдат връчвани по азбучен ред на първото име. 

Ще ви бъдем благодарни, ако отделите част от времето си и попълните следната анкета: https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/questionnaire/view.php?id=299721

Списък на абсолвентите, които ще получат дипломата си за висше образование на 02.02.2024 г

Деканат