Изготвяне на дипломите за випуск 2021/2022 на ФМИ

За изготвяне на дипломите на бакалаври и магистри (за тези придобили ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" през уч.2021/2022г.), които желаят да им бъдат връчени  тържествено е необходимо:

  1. Снимка /формат за документ-паспортна снимка/ 
  2. Бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.

 Срока  за подаване на необходимите документи е до 07.10.2022г. вкл. в отдел „Студенти“  на ФМИ, каб.221.