Изготвяне на лятна сесия 2023/2024, ОКС “Бакалавър”

За студентите от 1, 2, 3 и 4-ти курс от ОКС “Бакалавър”

Лятната изпитна сесия е в периода   10.06.2024 - 05.07.2024 г.

  • От  03.04.2024 г. до 10.05.2024 г.  студентите трябва да съгласуват с преподавателите си дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите отговорници на съответната специалност и курс в заявка по образец, която се получава в стая 201
  • От  29.04.2024 г. до 27.05.2024 г.   преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички избираеми дисциплини в стая 201 или на  e-mail:ucheben@fmi.uni-sofia.bg.

При неспазване на сроковете датите за изпити ще бъдат определяни служебно.

Учебен отдел