Кандидатстудентски курс по математика с начало 13.01.2018, провеждане на 20. и 21.01.2018

Кандидатстудентският курс по математика, с начало 13 януари 2018 г., ще се проведе на 20 и 21 януари 2018 г. в същите зали, в които се проведе на 13 и 14 януари 2018 г., за сътветната група, а именно:

  • 1 група, на 20.01.2018 г., зала 500, 5 етаж, ФМИ; на 21.01.2018 г., зала 307, 3 етаж, ФМИ; 
  • 2 група, на 20.01.2018 г., зала 501, 5 етаж, ФМИ; на 21.01.2018 г., зала 305, 3 етаж, ФМИ;
  • 3 група, на 20.01.2018 г., зала 401, 4 етаж, ФМИ; на 21.01.2018 г., зала 302, 3 етаж, ФМИ;
  • 4 група, на 20.01.2018 г., зала 404, 4 етаж, ФМИ; на 21.01.2018 г., зала 304, 3 етаж, ФМИ;
  • 5 група, на 20.01.2018 г., зала 04, приземен етаж, ФМИ; на 21.01.2018 г., зала 04, приземен етаж.

Моля, преди всяко следващо занятие проверявайте в списъка на съответната група за номера на залата, където то ще се провежда.

Кандидатстудентски курсове организирани от ФМИ