Катедра Информационни Технологии организира защита на дипломни работи, 08.11.2023

За дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ
Дипломна защита: 8 ноември  2023 г.

Информация за сроковете и изискванията към дипломантите и техните ръководители ще намерите на адрес "Студенти"->"Изпити".