Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи, 14.02. 2018

За дипломанти в магистърски програми РСМТ, ЕО и Био и медицинска информатика.
Дипломантите трябва да заявят участието си в защитата до 26 януари 2018 на e-mail: tzafirova@fmi.uni-sofia.bg. Писмото тябва да съдъжа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дпломната работа, име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 5 февруари 2018 г.  заявилите участие в защитата трябва да подготвят и предадат следните документи:

  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на катедрата;
  • Молба за допускане до защита - заверена от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Подвързано печатно копие на дипломна работа - 1 екземпляр;
  • Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр;
  • Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой;

Документите се предават на Т. Зафирова-Малчева в каб. 301, ФМИ.