Kонкурс за практики на студенти и докторанти по Програма Еразъм+, 2021

Практиките могат да бъдат реализирани в периода 1 юни - 30 септември 2021 г.
Краен срок за кандидатстване: 4 май 2021 г., 23:59 часа

Указанията за кандидатстване и всички необходими документи са публикувани на Еразъм сайта на СУ: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2021/03/10/traineeship-2020-2021-2/