Конкурс за стипендианти по програма ”Study iT First”, 2018

Конкурсът е за студенти от 1-ви курс в ИТ специалност в български университет. Одобрените кандидати ще получат месечна стипендия, възможност за придобиване на работни практики със съдействието на личен ментор, както и възможност за стаж през лятото в развойния център на SAP в София.

Срок за кандидатстване: 10 октомври 2018 г.

Информация и документи за кандидатстване.