Kурс за подготовка на ученици за ДЗИ по математика – профилирана подготовка от 19.11.2023

От 19 ноември 2023г. Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Кл. Охридски” организира курс за подготовка на ученици (завършили поне 10—ти клас ) за държавен зрелостен изпит по математика – профилирана подготовка.
Тематиката на курса е съобразена с учебните програми за профилирана подготовка по математика в 11-ти и 12-ти клас и включва обучение по 4-ри модула: Модул 1 (Геометрия); Модул 2 (Елементи на математическия анализ); Модул 3 (Практическа математика); и Модул 4 (Вероятности и анализ на данни).
Курсът е с обща продължителност 80 учебни часа, а стойността му е 640 лева, които се внасят изцяло по банковата сметка на ФМИ.
Занятията ще се провеждат онлайн в неделя с начален час 09.00 (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици.  
Записването е в периода 02 - 16 ноември 2023г.