Летен прием за ОКС "Магистър" 2023/2024, класиране и записване на новоприетите магистри

Записване на приетите студенти: 12 и 13 февруари 2024 г. ( понеделник и вторник ) във ФМИ – отдел „Студенти“, каб.220 (приемно време: 9:30 – 12:00 и 13:30 –16:00 ч.).

На сайта на ФМИ са публикувани само входящите номера на приетите студенти.

Необходими документи за записване

  • Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване. Кандидат-магистри, които са завършили и им предстои издаване на диплома и  СА възпитаници на СУ – уверение – оригинал.
  • Студентска книжка за магистър (продава се в книжарницата пред сградата на Факултет по химия и фармация, която е в съседство до ФМИ);
  • Една снимка паспортен формат;
  • Документ за платена семестриална такса за обучение; ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СТАВАТ ПО БАНКОВ ПЪТ* 

Семестриални такси за обучение на магистри – учебна 2023/24 г.

СпециалностДържавна субсидия
Редовно обучение
Заплащане
Редовно обучение
Приложна математика (МП ММИ)Освободени от такса840 лв.
Математика и информатика (МП САППМ)Освободени от такса500 лв.
Информатика (МП ЗИКСМ, РСМТ)450 лв. 1100 лв. 

*Банкови сметки, по които студентите от ФМИ могат да заплащат такси:

БНБ - централно управление
IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01 
BIC: BNBGBGSD

или

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BNBGBGSD

Въвеждането на записаните студенти в ИС СУСИ става след приключване на кампанията по прием (вкл. второ класиране) и изисква технологично време от 2 дни. Моля, изчакайте и не пишете на администраторите на СУСИ, ако не успявате да намерите потребителското си име през това време.