Лятна сесия, 2020/2021 - график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задочно обучение

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятната сесия - I (март и април) и II (юни и юли) 2020/2021 уч. г. на задочно обучение