На 23.03.2024 се проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ

На 23.03.2024 г. (събота) във Факултетa по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ) под надслов "135 години Факултет по математика и информатика при СУ „Св. Климент Охридски".

Още снимки https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/WPmoNcHrW6qxsES