Национално състезание по елементарна математика „проф. Борислав Боянов” 2023, призьори

След известно прекъсване поради COVID пандемията, през 2023 г. беше възстановено провеждането на Националното състезание по елементарна математика „проф. Борислав Боянов

Първи кръг 
Беше проведен по региони на 19 март 2023 година. По данни от 10-те центъра на провеждане, за участие се бяха записали 78 състезатели, а са участвали 72 от 14 гимназии и 2 други институции. 

Вторият кръг 
В съответствие с Регламента за организиране и провеждане на Състезанието, за втори кръг бяха класирани 20 състезатели. Допълнително още 20 участници бяха поканени да вземат участие във втория кръг, където при добър резултат имаха възможност да получат оценка по шестобалната система, валидна при кандидатстване във ФМИ на СУ през 2023 година. Вторият кръг на Състезанието се проведе на 14 май 2023 година от 10:00 часа до 15:00 часа във ФМИ с участието на 21 състезатели от 7 гимназии и 2 други институции.

Задачите с решения, участниците и резултатите от двата кръга на състезанието са публикувани тук: 
https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/turnir-prof-b-boyanov

Призьори на Състезанието за 2023 година са:

  • Мирослав Генов Маринов /ИМИ-БАН/ - купа на ФМИ, диплома за първа награда, парична награда
  • Биляна Димитрова Димитрова /СМГ/ - диплома за втора награда, парична награда
  • Мария Николаева Дренчева /СМГ/ - диплома за трета награда, парична награда

На 9 участници в Състезанието бяха признати оценки по шестобалната система, валидни при кандидатстване във ФМИ на СУ през 2023 година.