Нагласи относно магистърски програми във ФМИ

Уважаеми колеги,
Молим Ви да вземете участие в анкетата Нагласи относно магистърски програми във ФМИ. Тя е насочена към студентите от трети и четвърти курс редовно обучение и трети, четвърти и пети курс задочно обучение в бакалавърските програми на ФМИ.
Обобщените резултати ще бъдат използвани за оптимизиране и подобряване на обучението в магистърска степен. Попълването на анкетата ще отнеме около 5 мин. Анонимността Ви е гарантирана.
Крайният срок на проучването е 09.02.2024 г.

Предварително благодарим за участието!