Нанасяне на оценките от Държавен изпит – юли 2022 г., направление "Информатика и компютърни науки" на 18.07.2022 г.

Оценките от Държавния изпит на студентите от направление "Информатика и компютърни науки",  проведен на 12 и 13 юли 2022 г., са публикувани на следната връзка:
https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=8443

Оценките ще се нанасят в студентските книжки на 18.07.2022 г. (понеделник) в зала 325 на ФМИ съгласно следния график:

  • Специалност Информатика: 10:00 часа 
  • Специалност Информационни системи: 10:30 часа 
  • Специалност Компютърни науки: 11:00 часа 
  • Специалност Софтуерно инженерство: 11:30 часа

Комисията провела ДИ