НАУЧНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ЕЗИК И ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 4“, 18 – 19.06. 2021

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии катедра "Западни езици" - Проект: 80-10-134 / 26.03.2021 г. договор по НИП организира Научна кръгла маса на тема: "Език и професионална комуникация 4", "Изследвания и практики на учене, преподаване и оценяване на чужди езици за общи и професионални цели“ на 18 – 19 юни 2021 г.

Покана
Заявка за участие