Последни новини

Доклад на н.с. Зафар Тухлиев от ЛИТ на ОИЯИ, Дубна, Русия, 23.11.2017, 17:15-18, Заседателна зала, ФМИ

На 23.11.2017 г., четвъртък, 17:15-18:00, в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе семинар, на който  н.с. Зафар Тухлиев от Лабораторията по информационни технологии на Обединения институт по ядрени изследвания, Дубна, Русия ще изнесе доклад на тема

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ИСССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И НАНОКЛАСТЕРОВ С МЕТАЛЛАМИ

Преместване на занятията от зала 04 поради ремонтни дейности

Уважаеми преподаватели и студенти,

поради ремонтни дейности занятията от зала 04 на ФМИ ще се проведат, както следва:

Понеделник - от 12 до 18 часа в зала А 203 ФзФ;
Вторник - от 13 до 19 часа в зала А 203 ФзФ;
Сряда - от 08 до 16 часа А 201 ФзФ; 
Четвъртък - от 10 до 18 часа в зала А 203 ФзФ;
Петък - от 12 до 15 часа в зала А 203 ФзФ.

Учебен отдел

Допълнително обучение по Алгебра за специалност ИС, 20 и 21 ноември 2017

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 15 до 18 часа в зала A207 ФзФ и на 21.11.2017г. от 16 до 18 часа в зала 04 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Алгебра за 1 курс, специалност "Информационни системи".
Лектор: Стоян Апостолов

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Хакатон FMI{Codes} от 15-17 декември 2017

От 15 до 17 декември 2017 г. ще се проведе хакатонът FMICodes, организиран от Факултетен студентски съвет при ФМИ.

Участието е отворено за студенти от цялата страна и е напълно безплатно. Тази година темата е “Code for Sofia”. Участниците могат да избират своето поле за изява - иновации, образование, култура, екология, достъпност, транспорт, качество на живот.

Заявки за изпити на ОКС "Бакалавър" през зимната сесия на 2017/2018

На вниманието на студентите от ОКС „Бакалавър“

Напомняме, че  до 24.11.2017 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини за зимната изпитна сесия (22.01.2018 - 16.02.2018 г.). Предложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която се получава в стая 209.

Семинар на тема "Обработка на изображения от експерименти в молекулярната биология"

На 21.11.2017 г. (вторник) от 16:00 до 19:00 часа в зала 02 на ФМИ ще се състои семинарна сбирка на тема:
"Обработка на изображения от експерименти в молекулярната биология".

Колеги от Института по молекулярна биология към БАН ще представят на специалисти и студенти от ФМИ интересни практически задачи.

Допълнително обучение по ДИС I, спец. КН, първи курс, втори поток, 25.11.2017

На 25.11.2017 г. (събота) от 13:00 до 17:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ДИС I за специалност КН, първи курс, втори поток. 
Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Силви-Мария Гюрова.

Семинар „Топология’’, 21 ноември 2017

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема 
"Аксиоми за отделимост (втора част)"  
Лектор: Марин Геновски  

Семинарът ще се проведе на 21 ноември 2017 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.

Страници