Последни новини

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 14 ноември 2017

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 14 ноември 2017 г. (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с доклад на Емил Хорозов 

Мултиортогонални аналози на класическите ортогонални полиноми, интегруеми системи и матрични модели III част

Заявки за зимната изпитна сесия 2017/2018 за ОКС "Бакалавър"

За студентите от 1, 2, 3 и 4-ти курс от ОКС “Бакалавър”

Зимната изпитна сесия е в периода  22.01.2018 - 16.02.2018 г.

От 06.11.2017 г. до 24.11.2017 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която се получава в стая 209.

Семинар по Оптимизация, 13 ноември 2017

Семинарът по Оптимизация, обявен за 13 ноември 2017 г., се отлага за 20 ноември 2017 г. (понеделник) от 13:15 ч. в аудитория 514 на ФМИ.
Докладчик: Мира Бивас
Тема: Transversality and intersection property

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар "Топология", 14 ноември 2017

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема "Аксиоми за отделимост"  
Лектор: Марин Геновски  

Семинарът ще се проведе на 14 ноември 2017 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.

Семинар по Оптимизация, 13 ноември 2017

На 13 ноември 2017г. (понеделник) от 13:15 ч. в ауд. 514 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.
Тема: Transversality and intersection property
Докладчик: Мира Бивас

Поканват се всички интересуващи се.

Семинарът "Динамични системи и теория на числата", 5 ноември 2017

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 5 ноември 2017 г. (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с   доклад на Емил Хорозов 

Мултиортогонални аналози на класическите ортогонални полиноми, интегруеми системи и матрични модели II част

Конкурс за годишните награди на Алма Матер за 2016/2017 г.

Конкурсът се провежда  по повод патронния празник на Университета 25 ноември. Наградата се отпуска само на учащи се от редовна форма на обучение, записани за съответния семестър, но не по-късно от края на месеца, предхождащ месеца в който се провеждат държавният изпит или защитата на дипломната работа.

Срок за подаване на предложенията: 10.11.2017 г.

Обява за конкурса

Страници